Pravila korištenja sajta: NekretnineDanas (u daljem tekstu sajt)

1) Oglas koji u sebi sadrži linkove do drugih sajtova, koji se bave oglašavanjem nekretnina ili sličnog

sadržaja, biće uklonjeni.

2) Korisnik garantuje da su fotografije koje postavlja njegovo autorsko djelo. U slučaju da treće lice

izjavi zahtev za zaštitu autorskih prava na objavljenoj fotografiji, korisnik koji je dostavio spornu

fotografiju je obavezan da sajtu NekretnineDanas pruži punu pravnu zaštitu i nadoknadi eventualno

pretrpljenu materijalnu štetu.

3) Svako neovlašćeno preuzimanje oglasa, teksta oglasa ili fotografija oglasa drugih korisnika

portala, kao i bilo koje neovlašćeno oglašavanje nepokretnosti smatraće se kršenjem pravila

korištenja i po utvrđivanju povrede ovog stava pravila korištenja takav oglas biće uklonjen sa sajta.

4) Korisnici sajta koji dostavlja fotografiju, saglasan je da se ista može koristiti i za druge potrebe

sajta.

5) Oglasi (tekstovi i fotografije), koji ne pripadaju oblasti nekretnina, biće uklonjeni sa sajta.

6) Oglasi, koji nisu u skladu sa zakonskim propisima (uvredljivi, nemoralni i drugo) posebno sa

odredbama Zakona o oglašavanju, biće uklonjeni sa sajta.

7) Neovlašćeno korišćenje ili preuzimanje sadržaja ili dela sajta, bez dozvole NekretnineDanas ima

se smatrati kršenjem autorskih i intelektualnih prava.

8) NekretnineDanas nije odgovorno za sadržaj sajtova za koje postoje linkovi na sajtu.

Ovi linkovi postoje u interesu korisnika sajta i njihovog bržeg ostvarivanja ciljnih informacija.

9) U sadržaju oglasa nije dozvoljeno oglašavati druge kompanije ili lica iz bilo koje oblasti, kao ni

postavljanje drugog oglasnog materijala, osim ukoliko korisnik nije drugačije dogovorio sa vlasnikom

portala u pisanom ugovoru.

10) NekretnineDanas na sajtu će preduzeti sve objektivno moguće mjere u cilju zaštite privatnosti

korisnika sajta.

11) Podaci o korisniku će biti prosleđeni trećem licu (pravnom /fizičkom) ukoliko korisnik isto odobri.

12) Društvo ima pravo da prikuplja podatke o korisniku (podaci o računaru i internet provajderu) ili

podatke unešene tokom registrovanja, u cilju formiranja svoje arhive, statistike, poboljšanja sadržaja

i performansi sajta.

13) Podaci prikupljeni o korisniku predstavljaju tajnu, osim u slučaju grubog kršenja ovih pravila ili

nezakonitih aktivnosti korisnika.

14) NekretnineDanas ima pravo da promeni izgled i funkcionalnost sajta bez prethodne najave.

15) Smatra se da su svi korisnici upoznati sa ovim Pravilima i da su saglasni sa njima, samim

korišćenjem sajta.

16 NekretnineDanas nisu odgovorne za istinitost, tačnost i verodostojnost informacija u oglasnoj

poruci, a naročito o svojstvu, karakteristikama i stanju oglašenog proizvoda ili usluga.

NekretnineDanas zadržava pravo da promeni ili izmeni utvrđena pravila korištenja sajta, bez

prethodne najave, u skladu sa svojom poslovnom politikom.