Compare Listings

Manji broj izgrađenih stanova

Manji broj izgrađenih stanova

Izgradnja svega 1.872 stana završena je lani, što je za 49 odsto manje u odnosu na 2010. godinu, kada ih je izgrađeno 3.669. Samim tim je, prema podacima Agencije za statistiku BiH, znatno srezan i broj kvadrata novoizgrađenog stambenog prostora.