Compare Listings

NOVA BANKA Akcijska ponuda kredita

NOVA BANKA Akcijska ponuda kredita
 • Nenamjenski krediti

 • Nenamjenski kredit Vam omogućava rješavanje potreba za gotovim novcem. Odobrena sredstva možete koristiti prema vlastitim potrebama, a uplaćuju se na Vaš račun.
  Iznos  do 50.000,00 KM
  Rok  Do 15 godina,za Klijente Banke
  Kamatna stopa Kamatna stopa je fiksna i na godišnjem nivou iznosi:
  • do 12 mjeseci: već od 4,39%;
  • od 13 do 60 mjeseci: već od 6,25%;
  • od 61 do 120 mjeseci: već od 6,50%;
  • od 121 do 180 mjeseci: već od7,25%;

  (EKS je od 8,29% do 14,80% a izračunata je za maksimalan iznos kredita a 1.000,00 KM dozvoljenog prekoračenja, rok otplate, nominalnu kamatnu stopu i sve druge poznate naknade i troškove u momentu sačinjavanja letka, koji su direktno povezani sa odobravanjem i korištenjem kredita).
  Visina kamatne stope zavisi od boniteta klijenta.

  Korišćenje
  •  paketa računa Nove banke,
  •  dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu sa najnižim kamatnim stopama, bez naknade u prvoj godini korištenja (troškovi korištenja su uračunati u obračun EKS)
  Korišćenje dobijanje VISA Classic kartice na rate bez mjesečne naknade za prvih 6 mjeseci korišćenja.
  Naknade Naknada za obradu kredita:
  1,20%, minimalno 50,00 KM za bonitetne klijente Banke;
  1,70%, minimalno 50,00 KM za ostale klijente Banke;Naknada za vođenje kreditne partije: 1,50 KM mjesečno, unaprijed za cijeli period otplate kredita
  Obezbjeđenje
  • Do 10.000,00 KM mjenica korisnika kredita
  • Preko 10.000,00 KM mjenica korisnika kredita i polisa osiguranja života
  • Za kredite preko 12 godina otplate umjesto polise osiguranja života potrebna je hipoteka i polisa osiguranja kolaterala.

  Banka ima pravo tražiti dodatne instrumente obezbjeđenja

  * Sastavni dio letka su i inforamcioni listovi za nenamjenske kredite u najbližoj poslovnoj jedinici Nove banke. Banka zadržava pravo izmjene uslova.

   

  Pregled anuiteta u zavisnosti od iznosa i roka nenamjenskih kredita.

  Iznos/ Kamatna stopa                                     Rok (godina)

  1

  3

  5

  7

  10

  12

  15

  4,39%

  6,25%

  6,50%

  7,25%

  10.000

  853,28

  305,35

  194,49

  148,49

  113,55

  104,18

  91,29

  20.000

  1.706,56

  610,71

  388,99

  296,99

  227,10

  208,35

  182,57

  30.000

  2.559,85

  916,06

  583,48

  445,48

  340,64

  312,53

  273,86

  40.000

  3.413,13

  1.221,41

  777,97

  593,98

  454,19

  416,70

  365,15

  50.000

  4.266,41

  1.526,77

  972,46

  742,47

  567,74

  520,88

  456,43

Povezani postovi

Manja kamata ukida poreske olakšice

Stanovnici Republike Srpske koji planiraju zatvoriti postojeći stambeni kredit za prvu nekretninu...

Nastavak čitanja

Mladi u BiH teško do vlastitog stana – Dizanje kredita jedini način, samo četiri vlade u FBiH nude pomoć

Blizu 85% mladih bračnih parova u BiH živi kod roditelja, jer nemaju dovoljno novca da sebi...

Nastavak čitanja

Komentariši

*