Više od jedne nekretnine ima 50.748 građana

Podaci iz Fiskalnog registra nepokretnosti potvrđuju da u Republici Srpskoj ima nešto manje od 0,5 odsto izrazito bogatih, da oko 10 odsto solidno živi, a ostatak se – snalazi.
Ovo za Srpskainfo ocjenjuje profesor doktor na Ekonomskom fakultetu Pale Marko Đogo.

– Rekao bih da ovi podaci zaista oslikavaju realno stanje u Republici Srpskoj – ističe Đogo.

Na naš upit, u Poreskoj upravi Srpske kažu da je u Fiskalni registar nepokretnosti prijavljeno ukupno 453.618 nekretnina za stanovanje. Od tog broja, 337.927 građana prijavilo je da su vlasnici samo jedne nekretnine za stanovanje, 41.920 građana je prijavilo da su vlasnici dvije nekretnine za stanovanje, dok 6.338 građana zvanično imaju tri nekretnine za stanovanje. Više od tri stambene nekretnine na području Republike Srpske ima ukupno 2.490 građana. To znači da 50.748 građana posjeduje više od jedne nekretnine.

Murisa Marić, iz Udruženja za zaštitu potrošača „Don“ Prijedor, kaže da je svima očigledno da samo mali broj ljudi u Srpskoj ima izrazito bogatstvo.

– Taj neki srednji sloj kod nas su ljudi koji imaju iznadprosječna primanja i mogu da podmire svoje svakodnevne potrebe i otputuju bar jednom na godišnji odmor od zarađenih para. Takvih nema puno. Ostatak je radnička klasa – navodi Marićeva.

Treba napomenuti da podaci iz Fiskalnog registra nepokretnosti odgovaraju onome što su građani sami prijavili da posjeduju u svom vlasništvu, a Poreska uprava RS ne raspolaže podatkom koliko nekretnina je još neoporezovano, s obzirom na stanje evidencija u zemljišnim knjigama.

Međutim, načelnica Odjeljenja za finansije grada Banjaluka Božana Šljivar kaže da se procjenjuje da oko jedne trećine nepokretnosti na području grada nije uneseno u fiskalni registar nepokretnosti i još jednom je apelovala da građani i fizička lica prijave nepokretnosti i plaćaju ovaj porez.

Božana Šljivar Gradska uprava Banjaluka
Božana Šljivar Foto: Gradska uprava Banjaluka/RAS Srbija

– Mislim da je takvo stanje i u cijeloj Republici Srpskoj – rekla je Šljivarova.

Nekih 10 miliona KM je godišnji prihod koji se sliva u budžet grada Banjaluka od poreza na nepokretnosti. Ona je rekla da je teško dati precizan podatak o dugovanjima po osnovu ovog poreza, ističući da je problem dvojak – s jedne strane oni koji su prijavili nepokretnosti, a ne plaćaju porez, a s druge oni koji uopšte nisu prijavili nepokretnost.

Građani i pravna lica u cijeloj Republici Srpskoj su u toku prošle godine uplatili oko 27,6 miliona KM poreza na nepokretnosti. U Fiskalnom registru nepokretnosti prijavljeno je ukupno 2.953.852 nepokretnosti, od čega se na zemljište odnosi 1.985.602 nepokretnosti, a ostatak od 514.633 na objekte.
– Novim Zakonom o porezu nepokretnosti, koji u primjeni od 2016. godine, propisano je da su opštine i gradovi dužni da obavijeste Poresku upravu o nepokretnostima koje se nalaze na njihovoj teritoriji, a koje poreski obveznik nije prijavio. Inače, broj prijavljenih nepokretnosti u Srpskoj i njihova ukupna vrijednost se povećava iz godine u godinu izgradnjom novih nepokretnosti, kao i zbog toga što se smanjuje broj neprijavljenih nepokretnosti – ističu u Poreskoj upravi RS.

Oni navode da su za 304.963 građana/fizička lica ostvarila pravo na umanjenje poreske osnovice poreza na nepokretnost, dok je ukupno 1.023 građana ostvarilo pravo na oslobađanje poreza na nepokretnost. Poreski obveznik ima pravo na umanjenje poreske osnovice za vrijednost do 50 kvadratnih metara za obveznika i po deset kvadratnih metara za svakog člana njegovog domaćinstva od procijenjene vrijednosti nepokretnosti koja je njihovo prebivalište.

Umanjenu poresku osnovicu može da ostvari samo vlasnik nepokretnosti i isto se odnosi samo na jednu nepokretnost u kojoj poreski obveznik ili članovi njegovog domaćinstva imaju prebivalište.

Svaki četvrti stan u RS prazan

Svaki četvrti stan ili kuća u Republici Srpskoj zjapi prazan, dok je 30 odsto više stanova nego domaćinstava.

Ovi podaci su dobijeni na osnovu popisa stanovništva u BiH 2013. godine, a procjenjuje se da su 6 godina poslije brojke sumornije zbog velikog broja odlazaka cijelih porodica u inostranstvo. Po rezultatima popisa, u oktobru 2013. godine u Republici Srpskoj bilo je ukupno 584.261 stan od kojih je 154.261 prazno. Popisano je 408.825 domaćinstava.

Istovremeno, stanogradnja cvjeta, prije svega u Banjaluci, gdje se na svakom ćošku grade zgrade, a u kojoj je popisano gotovo 19.000 praznih stanova.

Pojedini ekonomisti smatraju da porez na nepokrenosti treba mijenjati. Tako je Mladen Ivanić izjavio da smatra da bi trebalo uvesti neku vrstu poreza na bogatstvo.

– Dakle, imamo ljude koje imaju po nekoliko nekretnina. Moje mišljenje je da treba izmijeniti poresku politiku na imovinu i uvesti progresivne stope poreza – ističe Ivanić.

Po njegovom mišljenju, oni koji imaju više stanova trebalo bi da plaćaju porez na imovinu po većim stopama.

srpskainfo.com

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment